Ιδρύθηκε το Αιολικό Ιερό της Κλοπεδής σύμφωνα με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο