Τοποθετείται χρονολογικά η πρώτη οικοδομική φάση του Βόρειου Εμπορικού Λιμανιού της Μυτιλήνης και πιθανόν ταυτίζεται με τον μικρότερης κλίμακας ημιβυθισμένο λιμενοβραχίονα, που διατηρείται στο νοτιοανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο