Ανάγονται χρονολογικά τα αρχαιότερα κατάλοιπα του τείχους της Ακρόπολης Ερεσού, τα οποία είναι κατασκευασμένα από τραχείτη και σύμφωνα με τη λέσβια τοιχοδομία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο