Η Λέσβος γίνεται πάλι Ρωμαϊκή επαρχία στα χρόνια που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Βεσπασιανός. Κατά τη διαίρεση του Ρωμαϊκού κράτους σε Ανατολικό και Δυτικό, η Λέσβος περιέρχεται στο Ανατολικό ή Βυζαντινό κράτος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο