Ανάγεται χρονολογικά το ένα από τα τρία καμπυλόγραμμα κτήρια, μνημειακού χαρακτήρα, που έχει ταυτιστεί με το Ιερό της Κυβέλης. Πρόκειται για ένα επίμηκες λατρευτικό οικοδόμημα, προσανατολισμένο στον άξονα Β-Ν, με δύο αψίδες στις στενές του πλευρές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο