Στη Λέσβο κυριαρχεί ο οίκος των Πενθιλιδών. Ο Πενθιλίδης Γράς ήταν ένας από τους αρχηγούς των Αιολέων αποίκων της Λέσβου. Από τον οίκο του εκλέγονταν οι βασιλείς των άλλων πόλεων της Λέσβου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο