Κατασκευάζεται το αναλημματικό τείχος μνημειακού χαρακτήρα, ο λεγόμενος Καλόχτιστος Αποθήκας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο