Ανάγονται χρονολογικά οι αρχικές οικοδομικές φάσεις του Κάστρου Μυτιλήνης, την περίοδο όπου αυτοκράτορας ήταν ο Ιουστινιανός.

Μετάβαση στο περιεχόμενο