Ανάγεται χρονολογικά η τέταρτη και τελευταία επισκευή του Υστερορωμαϊκού οικοδομήματος της Μυτιλήνης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο