Τοποθετείται χρονολογικά η πρωιμότερη (αρχική φάση) του Θεάτρου της Μυτιλήνης, οπότε και ξεκινάει η μνημειακή διαμόρφωση της πόλης της Μυτιλήνης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο