Ανοικοδομείται νέος ιωνικός ναός, ο οποίος ενσωμάτωσε στη θεμελίωσή του τον παλιότερο ναό και ταυτίζεται με το Παλλεσβιακό Ιερό του Μέσσου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο