Ιδρύεται ο προϊστορικός οικισμός της Θερμής. Κατά την πρώτη φάση (Θερμή Ι), ο οικισμός είναι ανοχύρωτος, με περίκεντρη πολεοδομική οργάνωση. Κατά τη δεύτερη οικιστική φάση (Θερμή ΙΙ), γίνεται μια πρώτη προσπάθεια αμυντικής ενίσχυσης και έτσι ο οικισμός αποκτά υποτυπώδη οχυρωματικό περίβολο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο