Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη διανομή της αυτοκρατορίας στους διαδόχους του, η Λέσβος εξουσιάζεται από τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο