Η Ρωμαϊκή Έπαυλη της Μυτιλήνης έλαβε την τελική της μορφή. Η έπαυλη ωστόσο βρισκόταν σε συνεχή χρήση από την ύστερη ελληνιστική (2ος – 1ος αι. π.Χ.) έως τη ρωμαϊκή εποχή (2ος – 3ος αι. μ.Χ.), όπως υποδεικνύουν τα αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο