Οι Λέσβιοι μπαίνουν στη συμμαχία που δημιουργούν οι Ρωμαίοι με την Αχαϊκή Συμπολιτεία, Πέργαμο και Ρόδο, εναντίον του βασιλιά Αντιόχου Γ΄ της Συρίας. Επωφελούνται από την ήττα και την αποχώρηση του τελευταίου από τη Μικρά Ασία και στις ακτές του νησιού αναπτύσσεται ελεύθερα το εμπόριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο