Η Λέσβος, ύστερα από πολλές επιδρομές και διαιρέσεις, γίνεται «φόρου υποτελής» στον σουλτάνο Μουράτ τον Α’.

Μετάβαση στο περιεχόμενο