Το Κάστρο Μυτιλήνης δέχεται δραστικές επεμβάσεις, κυρίως από τον γενουάτικο οίκο των Γατελούζων, αποκτώντας έτσι τη σημερινή του μορφή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο