Ο Γενουάτης Φραγκίσκος Γατελούζος παντρεύεται την αδερφή του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου, Μαρία, και παίρνει ως προίκα την επικαρπία της Μυτιλήνης. Ιδρύει ανεξάρτητο κρατίδιο που το επεκτείνει αργότερα σε όλο το νησί, καθώς και στη Θάσο, Σαμοθράκη και Λήμνο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο