Οθωμανοί Τούρκοι κάνουν επιδρομές στο νησί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο