Ανάγεται η αρχική οικοδομική φάση του Υστερορωμαϊκού οικοδομήματος της Μυτιλήνης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο