Χρονολογείται ο μικρών διαστάσεων, δωρικός, δίστυλος εν παραστάσει ναός, που ταυτίζεται με το Ιερό του Βρισαίου ή Βρησαγενούς Διονύσου στο ακρωτήρι του Αγίου Φωκά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο