Χρονολογείται η αρχική ανέγερση της Ελληνιστικής Στοάς στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης, βάσει των αρχιτεκτονικών της στοιχείων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο