Ανοικοδομείται ο επονομαζόμενος Ναός Β στο Αιολικό Ιερό της Κλοπεδής. Πρόκειται για περίπτερο ναό, διαστάσεων: 38,15 x 16,90μ., κατασκευασμένος από επιχώριο τραχείτη λίθο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο