Ανοικοδομείται ο πρώτος μνημειακού χαρακτήρα ναός στο Αιολικό Ιερό της Κλοπεδής, ο επονομαζόμενος Ναός Α. Πρόκειται για έναν άλλοτε περίπτερο ναό, με προσανατολισμό Α-Δ και είσοδο στα ανατολικά, διαστάσεων: 29,20 x 18,70 μ., με βαθύ πρόναο, σηκό, στενό οπισθόδομο και διπλή σειρά κιόνων στο εσωτερικό του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο