Τοποθετείται χρονολογικά η μνημειακή διαμόρφωση του Βόρειου Εμπορικού Λιμανιού της Μυτιλήνης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο