Πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στη σκηνή του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης, η οποία μετατρέπεται πλέον σε διώροφο μνημειακό οικοδόμημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο