Ρωμαϊκή περίοδος

Απόσταση

8 χλμ.

Διάρκεια

20 λεπτά

Μέσο μετακίνησης

Αυτοκίνητο

Διαδρομή

Η πρόσβαση για το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο μετά το χωριό Μόρια είναι μέσω βατού χωματόδρομου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο