1437 μ.Χ.

Η Λέσβος, ύστερα από πολλές επιδρομές και διαιρέσεις, γίνεται «φόρου υποτελής» στον σουλτάνο Μουράτ τον Α’.

1373 μ.Χ.

Το Κάστρο Μήθυμνας ανακατασκευάζεται από τον Φραγκίσκο Α’ Γατελούζο.

1355 – 1462 μ.Χ.

Ενισχύθηκε το Οβριόκαστρο της Άντισσας από τους Γατελούζους κατά την περίοδο της αυθεντίας τους στη Λέσβο.

1355 – 1462 μ.Χ.

Το Κάστρο Μυτιλήνης δέχεται δραστικές επεμβάσεις, κυρίως από τον γενουάτικο οίκο των Γατελούζων, αποκτώντας έτσι τη σημερινή του μορφή.

1355 μ.Χ.

Ο Γενουάτης Φραγκίσκος Γατελούζος παντρεύεται την αδερφή του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου, Μαρία, και παίρνει ως προίκα την επικαρπία της Μυτιλήνης. Ιδρύει ανεξάρτητο κρατίδιο που το επεκτείνει αργότερα σε όλο το νησί, καθώς και στη Θάσο, Σαμοθράκη και...
Μετάβαση στο περιεχόμενο