1306 μ.Χ.

Οι Καταλανοί καταλαμβάνουν το νησί.

1261 μ.Χ.

Η Λέσβος προσαρτάται οριστικά στο Βυζάντιο.

1128 μ.Χ.

Επιδρομή και υποδούλωση της Λέσβου από τους Ενετούς. Το Κάστρο Μήθυμνας καταλαμβάνεται από τους Ενετούς.
Μετάβαση στο περιεχόμενο