2ος – 3ος αι. μ.Χ.

Η Ρωμαϊκή Έπαυλη της Μυτιλήνης έλαβε την τελική της μορφή. Η έπαυλη ωστόσο βρισκόταν σε συνεχή χρήση από την ύστερη ελληνιστική (2ος – 1ος αι. π.Χ.) έως τη ρωμαϊκή εποχή (2ος – 3ος αι. μ.Χ.), όπως υποδεικνύουν τα αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά...

2ος αι. μ.Χ.

Οικοδομήθηκε η Οικία Μενάνδρου επάνω σε προγενέστερα κατάλοιπα των ελληνιστικών χρόνων.

52 μ.Χ.

Ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται τη Λέσβο και διδάσκει τον Χριστιανισμό.

70 μ.Χ.

Η Λέσβος γίνεται πάλι Ρωμαϊκή επαρχία στα χρόνια που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Βεσπασιανός. Κατά τη διαίρεση του Ρωμαϊκού κράτους σε Ανατολικό και Δυτικό, η Λέσβος περιέρχεται στο Ανατολικό ή Βυζαντινό...
Μετάβαση στο περιεχόμενο