1ος αι. π.Χ.

Χρονολογείται ο μικρών διαστάσεων, δωρικός, δίστυλος εν παραστάσει ναός, που ταυτίζεται με το Ιερό του Βρισαίου ή Βρησαγενούς Διονύσου στο ακρωτήρι του Αγίου...

190 π.Χ.

Οι Λέσβιοι μπαίνουν στη συμμαχία που δημιουργούν οι Ρωμαίοι με την Αχαϊκή Συμπολιτεία, Πέργαμο και Ρόδο, εναντίον του βασιλιά Αντιόχου Γ΄ της Συρίας. Επωφελούνται από την ήττα και την αποχώρηση του τελευταίου από τη Μικρά Ασία και στις ακτές του νησιού αναπτύσσεται...

Β΄ μισό 2ου αι. π.Χ.

Πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στη σκηνή του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης, η οποία μετατρέπεται πλέον σε διώροφο μνημειακό οικοδόμημα.

280 π.Χ.

Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη διανομή της αυτοκρατορίας στους διαδόχους του, η Λέσβος εξουσιάζεται από τους Πτολεμαίους της...
Μετάβαση στο περιεχόμενο