332 π.Χ.

Ο Ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ηγέλοχος, διώχνει από τις Λεσβιακές πόλεις τους τυράννους και απελευθερώνει το νησί από την Περσική κατοχή.

330 – 300 π.Χ.

Ανοικοδομείται νέος ιωνικός ναός, ο οποίος ενσωμάτωσε στη θεμελίωσή του τον παλιότερο ναό και ταυτίζεται με το Παλλεσβιακό Ιερό του Μέσσου.

350 – 340 π.Χ.

Τοποθετείται χρονολογικά η πρωιμότερη (αρχική φάση) του Θεάτρου της Μυτιλήνης, οπότε και ξεκινάει η μνημειακή διαμόρφωση της πόλης της...

378 π.Χ.

Πραγματοποιείται η δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, όπου προσχωρούν η Μυτιλήνη, η Μήθυμνα, η Άντισσα και η Ερεσός. Ενεργό μέρος παίρνουν στην εκστρατεία του Μ....

387 π.Χ.

Μετά την Ανταλκίδειο Ειρήνη, η «αυτόνομη» Λέσβος αναγκάζεται να αναγνωρίσει την Περσική κυριαρχία. Τοποθετούνται τύραννοι στις πόλεις. Η Ερεσός τάσσεται με το μέρος των...
Μετάβαση στο περιεχόμενο