Το έργο

Αρχαιολογικές διαδρομές στη Λέσβο

Οι αρχαιολογικές διαδρομές στη Λέσβο αποτελούν μία ολοκληρωμένη ψηφιακή δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με κύριο άξονα:

Α) μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Β) μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λέσβου αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Γ) τη δημιουργία ενός Κέντρου Πληροφόρησης στο χώρο του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης.

Με βασικό άξονα τον χάρτη του νησιού, ο επισκέπτης της διαδικτυακής πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη του νησιού, με κύριο άξονα τα αρχαία μνημεία της Λέσβου από την Προϊστορική έως και την Οθωμανική περίοδο.

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία του νησιού παρουσιάζονται ψηφιακά, με τη μορφή κειμένου, εικόνας, βίντεο, εικονικής περιήγησης σε επιλεγμένα σημεία, αλλά και επαυξημένης παρουσίασης των μνημείων μέσω φορητών συσκευών. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα τόσο για την πρωταρχική εικόνα που παρουσίαζαν τα μνημεία αυτά, όσο και για τη σημερινή τους.

Ο επισκέπτης της πλατφόρμας μπορεί επίσης να προετοιμάσει μια ενδεχόμενη μελλοντική του επίσκεψη στα μνημεία, αφού πέρα από τα στοιχεία για τα ίδια τα μνημεία, μπορεί να αντλήσει πληροφορίες επίσκεψης και πληροφορίες για λοιπά στοιχεία ενδιαφέροντος κατά μήκος των διαδρομών.

Συντελεστές έργου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ. Κοσμάς Α. Δάφας

UNISYSTEMS A.E.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

AEGEAN SOLUTIONS A.E.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο